گواهینامه TÜV
ISO 9001
گواهی ساخت یونیت
گواهی ثبت اختراع
گواهی کسب موفقیت در تولید محصول برتر از انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
گواهی تولید محصول نمونه از انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
DIN EN ISO 9001 : 2008
DIN EN ISO 14001 : 2009
Contractors / Producing Enterprises
Assurance Manager
certificate Assessor PECB
گواهی عضویت اتاق بازرگانی
لوح تقدیر از طرف شبکه بهداشت و درمان
رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری