صنعت حفاری نیازمند سرمایه گذاری زیادی است. شرکت های کوچک نفتی معمولاً در حفاری چاه های کم عمق و کم هزینه خشکی فعالند، درحالیکه شرکت های بزرگ بیشتر در حفاری چاه های پرهزینه و با ارزش دریایی سرمایه گذاری می کنند. گاهی هزینه حفاری آنقدر بالاست که شرکت های بزرگ نیز به صورت گروهی در مناقصات شرکت می کنند تا ریسک هزینه سرمایه  گذاری را کاهش دهند.

تقریباً تمامی دستگاه های حفاری از فناوری حفاری دورانی (Rotary Drilling) استفاده می کنند. در این روش چرخش رشته حفاری به مته منتقل می شود. گاهی از موتور درون چاهی جهت افزایش نرخ حفاری یا اهداف دیگر استفاده می شود. موتور با چرخش سیال حفاری به کارافتاده و بدون اینکه نیاز به چرخش رشته حفاری باشد، مته را می چرخاند. پیچیدگی عملیات حفاری میزان تنوع و جذابیت انواع دستگاه های حفاری را مشخص می کند.